Przekazywanie parametrów przez GET

Jeśli w wyniku np. naciśnięcia przycisku chcemy przejść do określonej strony i przekazać do niej dodatkowe parametry - np. adres powrotu do bieżącej strony, można to zrobić następująco:

<h:button value="edytuj" outcome="/moje/edycja.xhtml?faces-redirect=true&amp;retPage=#{facesContext.viewRoot.viewId}" />

Należy użyć komponentu h:button, zamiast h:commandButton.

Żeby odebrać na stronie docelowej (tutaj edycja.xhtml) przekazany parametr lub parametry można użyć f:viewParam

<f:metadata>
  <f:viewParam name="ret" value="#{jakisBean.returnPage}" />
</f:metadata>