Przekazywanie parametrów przez GET

Jeśli w wyniku np. naciśnięcia przycisku chcemy przejść do określonej strony i przekazać do niej dodatkowe parametry - np. adres powrotu do bieżącej strony, można to zrobić następująco:

 

Należy użyć komponentu h:button, zamiast h:commandButton.

Żeby odebrać na stronie docelowej (tutaj edycja.xhtml) przekazany parametr lub parametry można użyć f:viewParam