JNDI

Posted by admin

Globalny JNDI musi zawierać referencje postaci:

java:global[/app-name]/module-name/bean-name[!FQN]

gdzie:
app-name - nazwa aplikacji (lub EAR - opcjonalne),
module-name - nazwa modułu (JAR lub WAR),
FQN - w pełni kwalifikowana nazwa interfejsu

elementy w nawiasach kwadratowych są opcjonalne.

Przykład:
 

 

Tags: