Java EE

Programowanie w języku Java dla platformy Java EE.

JNDI

22 li. 2013
Posted by admin

Globalny JNDI musi zawierać referencje postaci:

java:global[/app-name]/module-name/bean-name[!FQN]

gdzie:
app-name - nazwa aplikacji (lub EAR - opcjonalne),
module-name - nazwa modułu (JAR lub WAR),
FQN - w pełni kwalifikowana nazwa interfejsu

elementy w nawiasach kwadratowych są opcjonalne.

Przykład:

@Stateless(name="MyEJB")
public class MyEJBBean implements MyEJBRemoteBusiness, MyEJBLocalBusiness
{
...
}

javax.naming.Context jndiContext = new InitialContext();

Tags:

Regułki nawigacyjne

22 li. 2013
Posted by admin

Tradycyjnie regułki nawigacyjne umieszcza się w pliku faces-config.xml. To podejście wywodzi się z wersji JSF 1.x

Przykład:

...
<navigation-rule>
  <from-view-id>/pages/abc/strona1.xhtml</from-view-id>
  <navigation-case>
    <from-outcome>write</from-outcome>
    <to-view-id>/pages/abc/strona1-write.xhtml</to-view-id>
    <redirect />
  </navigation-case>
</navigation-rule>
...

W JSF 2 jest możliwość stosowania implicit navigation. Metoda może np. zwracać string "/pages/abc/strona1-write.xhtml?faces-redirect=true".

np.

Tags:

JSF

22 li. 2013
Posted by admin

Informacje dotyczące używania JavaServer Faces.

Tags: